Teremokin toiminta jatkuu päiväkoti Matrjoshkassa ja Kalinkassa.