Kalinka tarjoaa lapsille lämminhenkisen ja kaksikielisen oppimisympäristön, jossa leikki on tärkein tapa tutustua uusiin asioihin yhdessä muiden kanssa.

 Päiväkoti Kalinka on Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry:n perustama ja ylläpitämä kielipäiväkoti Helsingin Kaarelassa Suomalais-venäläisen koulun välittömässä läheisyydessä. Se on perustettu vuonna 1990 ja toiminut siitä lähtien samoissa tiloissa. Päiväkotirakennuksen omistaa Päiväkotikiinteistö Kalinka Oy, joka vuokraa tilat päiväkotia ylläpitävän yhdistyksen käyttöön. Kalinkassa on 84 kokopäiväpaikkaa ja 14 osapäivähoitopaikkaa 2-6–vuotiaille lapsille. Kalinka on yksityinen päiväkoti, joka tarjoaa laadukasta päivähoitoa. Upeat tilat ja ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistaa monipuolisen toiminnan. Kalinkan hoitopaikat myydään Kelan yksityisen hoidontuella, kuntalisällä ja perheiden kuukausittaisella hoitomaksulla.

Kalinka on kielipäiväkoti, joten tärkein painopistealue on oman äidinkielen kehityksen tukeminen. Päiväkodin erityispainotuksesta johtuen Kalinkassa on lähinnä äidinkieleltään suomen- tai venäjänkielisiä lapsia. Yksittäisissä tapauksissa lapsen äidinkieli saattaa olla jokin kolmas kieli. Näissä tapauksissa Kalinka kielipäiväkotina ei pysty tarjoamaan tukea lapsen äidinkielen kehitykseen muutoin kuin tarjoamalla vanhemmille tietoa ja apua lapsen äidinkielen taitojen edistämiseen kotona. Päivähoidon sisällöllisiä orientaatioita (matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio) käsitellään Kalinkassa sekä suomen että venäjän kielellä. Toimintaa ohjaa päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma.

Päiväkodissa käytetään kielileikkimenetelmää. Suomen ja venäjän kieltä käytetään rinnakkain paitsi opetustuokioiden aikana myös kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Kieltä opitaan leikkien, laulujen, lorujen ja satujen avulla. Henkilökunta muodostuu suomenkielisistä, venäjänkielisistä ja kaksikielisistä alan ammattilaisista. He käyttävät lasten kanssa puhuessaan pääsääntöisesti omaa äidinkieltään, jotta lapset saisivat mahdollisimman oikean ääntämis – ja intonaatiomallin.