” Annamme lapsille valmiudet kasvaa kulttuuristaan, taustastaan ja äidinkielestään ylpeiksi, kaksikielisiksi yhteiskunnan jäseniksi”

Vuonna 2002 perustettu päiväkoti Matrjoshkassa on 28 kokopäiväistä hoitopaikkaa 2-6-vuotiaille lapsille ja se sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa. Päiväkodissa on kaksi ryhmää: Oravat ja Siilit. Ryhmät jaetaan kahteen pienryhmään kielen, iän ja taitotason mukaan. Oravat-ryhmässä lapset ovat 2-4-vuotiaita ja ryhmässä painottuu enemmän venäjän kieli. Siilit-ryhmässä lapset ovat 4-6-vuotiaita ja ryhmässä painotetaan suomen kieltä, koska lapsista osa siirtyy myöhemmin suomenkieliseen esiopetukseen ja sieltä suomenkieliseen kouluun. Vanhempien lapsien kanssa äidinkielen lisäksi voidaan jo keskittyä uuden kielen oppimiseen – olipa se sitten kumpaa kieltä hyvänsä.

Päiväkoti Matrjoshkassa toimitaan kahdella kielellä. Kielen kehitystä vahvistetaan käyttäen tukena kielileikkimenetelmää.  Sen tarkoituksena on laulujen, lorujen, satujen, leikkien ja muiden päivittäisten toimintojen avulla luoda lapselle vieraan kielen perussanasto. Päiväkodin henkilökunta koostuu suomea ja venäjää äidinkielenään puhuvista työtekijöistä. Matrjoshkassa saatua venäjän kielen taitoa on mahdollista hyödyntää myöhemmissä kieliopinnoissa.

Vantaan suomalais-venäläisten päiväkotien (Matrjoshka ja Teremok) oppimis- ja opetussuunnitelma varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen perustuu Vantaan kaupungin oppimis- ja opetussuunnitelmaan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskuksen (STAKES) varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.